Back

117 . Yekaalam | எக்காளம்

117 . எக்காளம்

F – Maj | 2 / 4 | T – 125 

எக்காளம் ஊதிடுவோம் 

எரிகோவை தகர்த்திடுவோம் 

கர்த்தரின் நாமம் உயர்த்திடுவோம் 

கல்வாரிக் கொடி ஏற்றுவோம்

1 . கிதியோன்களே புறப்படுங்கள் 

எதிரிகளை துரத்திடுங்கள் 

தீபங்களை ஏந்திடுங்கள் 

தெருத் தெருவாய் நுழைந்திடுங்கள்

2 . சிம்சோன்களே எழும்பிடுங்கள் 

வல்லமையால் நிரம்பிடுங்கள் 

சீறிவரும் சிங்கங்களை 

சிறைப்பிடித்து கிழித்திடுங்கள்

3 . தெபோராக்களே விழித்திடுங்கள் 

உபவாசித்து ஜெபித்திடுங்கள் 

எஸ்தர்களே கூடிடுங்கள் 

இரவுகளைப் பகலாக்குங்கள்

4 . அதிகாலையில் காத்திருப்போம் 

அபிஷேகத்தால் நிரம்பிடுவோம் 

கழுகு போல பெலனடைந்து 

கர்த்தருக்காய் பறந்திடுவோம்

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy